Chỉ áp dụng cho một số người bán tham gia chương trình Voucher Xtra, Freeship Xtra, Shopee Mall và sản phẩm nhất định. Mã 61211HB40K3 giảm 8% tối đa 40K cho đơn hàng hợp lệ từ 250K trên ứng dụng Shopee. HSD: 06/11/2023 00:00 – 12/11/2023 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ […]

Chỉ áp dụng cho một số người bán tham gia chương trình Voucher Xtra, Freeship Xtra, Shopee Mall và sản phẩm nhất định. Mã 61211HB40K2 giảm 8% tối đa 40K cho đơn hàng hợp lệ từ 250K trên ứng dụng Shopee. HSD: 06/11/2023 00:00 – 12/11/2023 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ […]

Chỉ áp dụng cho một số người bán tham gia chương trình Voucher Xtra, Freeship Xtra, Shopee Mall và sản phẩm nhất định. Mã 61211HB40K1 giảm 8% tối đa 40K cho đơn hàng hợp lệ từ 250K trên ứng dụng Shopee. HSD: 06/11/2023 00:00 – 12/11/2023 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ […]

Nhập mã COSIF100K giảm 12% tối đa 100000Đ cho đơn từ 600000Đ. HSD: 10/11/2023 23:59. Số lượng có hạn.

Nhập mã COSIF60K giảm 10% tối đa 60000Đ cho đơn từ 400000Đ. HSD: 10/11/2023 23:59. Số lượng có hạn.

Nhập mã COSPR150B giảm 10% tối đa 150000Đ cho đơn từ 1000000Đ. HSD: 23:59 07/11/2023. Số lượng có hạn.

Mã CRM0411HBR2 giảm 10% tối đa 80,000đ cho đơn từ 299,000đ. HSD đến 23h58 ngày 10/11/2023. Mỗi người chỉ được sử dụng mã một lần. Số lượng có hạn.

Nhập mã COSBAUNONMS giảm 8% tối đa 100000Đ cho đơn từ 200000Đ. HSD: 23:59 30/11/2023. Số lượng có hạn.

Nhập mã COSBAU100KP giảm 8% tối đa 100000Đ cho đơn từ 200000Đ. HSD: 23:59 30/11/2023. Số lượng có hạn.

Mã CRM0411HBR2 giảm 10% tối đa 80,000đ cho đơn từ 299,000đ. HSD đến 23h58 ngày 10/11/2023. Mỗi người chỉ được sử dụng mã một lần. Số lượng có hạn.