Nhập mã COSIF100K giảm 12% tối đa 100000Đ cho đơn từ 600000Đ. HSD: 10/11/2023 23:59. Số lượng có hạn.