tiki-47183795

Giảm 10K cho đơn hàng từ 150K.
Áp dụng cho sản phẩm của Bạc Hiểu Minh.