tiki-47225487

Giảm 50K cho đơn hàng từ 1 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Bạc Hiểu Minh.