tiki-66740021

Giảm 9K cho đơn hàng từ 600K.
Áp dụng cho sản phẩm của juno sofa.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.