tiki-66740052

Giảm 500K cho đơn hàng từ 12 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của juno sofa.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.