tiki-66740135

Giảm 49K cho đơn hàng từ 3 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của juno sofa.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.