tiki-66998230

Giảm 15K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của Công ty Kỷ Nguyên.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.