tiki-67071110

Giảm 30K cho đơn hàng từ 1 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Công ty Kỷ Nguyên.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.