tiki-67071204

Giảm 40K cho đơn hàng từ 2 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Công ty Kỷ Nguyên.